Danh sách phân chia phòng thi giữa kỳ học kỳ 3 năm học 2009-2010:

http://www.mediafire.com/?07ulymo0o0smqau