Cập nhật từ phòng đào tạo, đây là danh sách các lớp học hè học kỳ 3 năm học 2009-2010:
http://www.mediafire.com/?mpj4wb8md4p5ajy