Chào mừng đến với phiên bản đầu tiên của 07BH1D’s blog, do thực tế khi sử dụng hòm mail chung, chúng ta dính phải một tay trời đánh không chết nào đó mà liên tục mất đi thông tin quan trọng, nên giờ mình lập blog này để update thông tin cho lớp, bên cạnh đó, tiếp nối T&J, mình cũng sẽ post “nhiều ” hơn thông báo, bảng điểm… gồm những gì thì cứ chờ nhé.

Một chút rock nào

P/S: Nhân tiện, lý do blog  này nửa Eng, nửa Vie là do một nhân vừa đi chiến TOEIC về yêu cầu nên làm thêm Eng vào để cải thiện tình hình chung, nghe có lý nên mình làm luôn.

Mọi thông tin cập nhật xin gửi về lop07bh@hotmail.com, nhất là Công, Cường vì mình có thể không mặn mà lắm với chuyện cập nhật